Πίσω στην κεντρική

Λογαριασμοί Φοιτητών

Από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου θα εφαρμοστεί το όριο των 100MB στο λογαριασμό κάθε φοιτητή. Αν τα αρχεία σας ξεπερνάνε τα 100MB, παρακαλούμε να τα μετακινήσετε αλλιώς δε θα μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορέσατε να μετακινήσετε τα αρχεία σας και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μετά την λήξη της ημερομηνίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με κάποιον διαχειριστή των εργαστηρίων.

Posted by Παναγιώτα Θωμοπούλου - 2016-06-19