Ανακοινώσεις


Android Session Part 2


Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 16:00, θα γίνει στην αίθουσα 210 το δεύτερο σεμινάριο για Android development, στο οποίο θα καλυφθεί η ανάπτυξη βασικών εφαρμογών android. Το σεμινάριο θα κάνει ο Χρήστος Μπότσας.

Posted by Ηλιάνα Παναγοπούλου - 2015-05-14


Σημειώσεις από το Hackfest Μαρτίου

Στην σελίδα της blackd@ck έχουν ανέβει οι σημειώσεις των lightning talks του Hackfest Μαρτίου.

Posted by Ηλίας Ρηγόπουλος - 2015-04-27


Java Session Part 3 & Vim session

Την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 16:00, θα γίνει στην αίθουσα 210 το τρίτο σεμινάριο σε Java, στο οποίο θα καλυφθούν βασικά στοιχεία 2D γραφικών και game development, σε προετοιμασία για τον διαγωνισμό Ludum Dare. Το σεμινάριο θα κάνουν οι Χρήστος Μπότσας και Ηλίας Ρηγόπουλος. Θα προηγηθεί σεμινάριο σε Vim από τον Κωνσταντίνο Ναλπαντίδη.

Posted by Ηλίας Ρηγόπουλος - 2015-04-03


Java Session Part 2 & Git Session

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 16:00, θα γίνει στην αίθουσα 210 το δεύτερο σεμινάριο σε Java, στο οποίο θα καλυφθούν τα στοιχεία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Το σεμινάριο θα κάνουν οι Χρήστος Μπότσας και Ηλίας Ρηγόπουλος. Θα ακολουθήσει επόμενο σεμινάριο σε Git στο οποίο θα καλυφθούν οι τεχνολογίες του Git και του Github, εργαλεία διαμοιρασμού κώδικα.

Posted by Χρήστος Μπότσας - 2015-03-24


Java sessions

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 16:00, θα γίνει στην αίθουσα 206 το πρώτο σεμινάριο σε Java, στο οποίο θα καλυφθούν τα βασικά στοιχεία της γλώσσας και οι μέθοδοι. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με την γλώσσα. Το σεμινάριο θα κάνουν οι Χρήστος Μπότσας και Ηλίας Ρηγόπουλος.

Posted by Ηλίας Ρηγόπουλος - 2015-03-18